پسری با خرید قارچ در بازار شیراز مادرش را خوشحال کرد

مشخص شده است که یک لکتین از A. bisporus و یک پروتئین از A. polytricha محرک های ایمنی قوی هستند. بنابراین، این ماکرومولکول ها ممکن است برای استفاده دارویی در نظر گرفته شوند و این قارچ ها ممکن است به عنوان مواد غذایی سالم طبقه بندی شوند.

نشان داده شده است که عصاره A. bisporus از تکثیر سلولی در سرطان سینه جلوگیری می کند. A. blazei یک قارچ خوراکی بومی برزیل است و به ویژه در ژاپن کشت می شود.

این یک بازیدیومیست بسیار محبوب است که به قارچ در بازار شیراز معروف است و امروزه به دلیل خواص دارویی آن به عنوان غذا یا چای در سراسر جهان مصرف می شود. بدن میوه آن فعالیت های ضد جهش زایی، ضد سرطان زایی و سیستم ایمنی را نشان می دهد.

عصاره های آن نیز خواص تعدیل کننده ایمنی، ضد سرطان و ضد جهش زایی را نشان داده اند. علاوه بر این، گزارش شده است که این قارچ از پراکسیداسیون لیپیدی کبد جلوگیری می کند.

الدباس و همکاران به این نتیجه رسیدند که A. blazei منبع طبیعی ترکیبات آنتی اکسیدانی است و فعالیت های محافظت کننده کبدی در برابر آسیب کبدی دارد.

گزارش داد که عصاره آبی این قارچ منبع احتمالی حذف کننده های رادیکال های آزاد است و اظهار داشت که این قارچ می تواند به عنوان یک عامل دارویی در برابر استرس اکسیداتیو و به عنوان یک منبع تغذیه ای استفاده شود. همچنین مشخص شده است که این قارچ سرشار از بتا گلوکان، استروئیدها، توکوفرول ها و ترکیبات فنلی است.

علاوه بر این، عصاره های مایع این قارچ از تکثیر سلولی در سلول های سرطانی پروستات جلوگیری می کند و مکمل های خوراکی رشد تومور را به میزان قابل توجهی بدون ایجاد عوارض جانبی سرکوب می کند.

A. blazei به عنوان یک کمکی در شیمی درمانی سرطان استفاده شده است و انواع مختلفی از اجزای زیست فعال ضد لوسمی از آن استخراج شده است.